Vendimi Nr 63 – Çeljen e procedurave për ngritjen e komsionit institucional zgjedhor (KIZ) në UV


Vendimi i plotë