Vendimi Nr. 64 – Çeljen e procedurave për ngritjen e komisionit të apelimit në UV

njoftime

Vendimi Nr 64 i Senatit Akademik – Celjen e procedurave për ngritjen e komisionit të apelimit në UV

Vendimi i plotë