njoftime Njoftime FSHP

Pedagoget e Fakultetit të Shëndetit Publik morrën pjesë në trajnimin “Walk-Through for Universities on Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders”

Pedagoget e Fakultetit të Shëndetit Publik morrën pjesë në trajnimin 4 ditor (3-7 shkurt): Walk-Through for Universities on Universal Treatment Curriculum for Substance Use Disorders – Përshkrimi i kurrikulës universale të trajtimit për çrregullimet nga përdorimi i substancave (UTC 1 deri në 4), organizuar nga Programi Këshillues për përdorimin e substancave të ‘Colombo Plan’. Sponsorizuar nga Byroja Ndërkombëtare e Narkotikëve dhe Cështjeve të Zbatimit të Ligjit – Departamenti i Shtetit.

Aktiviteti konsistoi ne nje trajnim te organizuar nga Programi Keshillues Colombus Plan sponsorizuar nga Zyra Nderkombetare e Narkotikeve dhe Ceshtjeve te Zbatimit te Ligjit, Departamenti i Shtetit te SHBA. Trajnimi konsistoi ne pershkrimin e kurrikulave universale te trajtimit per crregullimet nga perdorimi i substancave. Trajnimi ishte i ndare ne 8 module ku secili modul pershkruante te gjitha hapat neper te cilat kalon  trajtimi i personave me crregullime nga perdorimi i substancave, qe nga sfera fiziologjike dhe klinike e problemit, shkaqet dhe faktoret qe ndikojne ne keto probleme deri ne guidlinet nderkombetare me hapat perkates si do te menaxhohet ky problem dhe cilat jane rezultatet e pritshme.

 

Menyra e organizimit te trajnimit ishte inereaktive me perfshirje te te gjithe pjesemarresve dhe jo thjesht paraqitja e materialit..perpara fillimit te modulit u be  nje pretest dhe po i njejti test u be dhe ne fund per te bere krahasimin e perftimit te njohurive. Pra perdoret dhe nje mjet konkret per te vleresuar sa produktive ka qene seanca dhe sa eshte arritur qellimi i tij.

 

Ne fund te trajnimit i gjithe materiali u dha  ne forme te shkruar ne nje usb. Gjithashtu ne fillim te programit perfaqesuesi i zyres amerikane dhe programi Colombus Plan shprehen hapesirat qe lejojne qe keto guidline te implemetohen si trajnime apo si ojese te politikave apo teksteve akademike per studentet dhe jo vetem dhe gjithashte mbeshtesin edhe financiarisht nisma tilla nese do te duam ti nderrmarim ne nje te ardhme..pjesa e dyte e trajnimit do te zhvillohet disa muaj me vone qe akoma nuk eshte vendosur por diskutohet per muajin prill.

Ne fund te trajnimit pajisemi me nje certikikate te njohur nderkombetarisht kurse lidhur me ne eshte e akredituar nga QKEV me 45 kredite.