[:sq]Hapet proçesi i vetëkandidimit për anëtarë të Këshillit të Etikës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë.[:]

[:sq] Njoftohet i gjithë personeli akademik, personeli ndihmësakademik dhe ai administrativ se me Vendim të Senatit Akademik është miratuar çelja e procesit të vetëkandidimit për anëtarë të Këshillit të Etikës në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. Në zbatim të nenit 28, të Statutit të UV-së, Këshilli i Etikës përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, katër prej të Read More…

[:sq]Marrëveshje bashkëpunimi midis UV-së dhe Certipass digital skills për platformën Europiane EiPASS[:]

[:sq]Firmoset nga Rektori i UV-së,  Prof. Dr. Roland Zisi dhe  përfaqësuese  ligjore e EiPASS për Shqipërinë dhe Rajonin, Znj. Anila Busho,  marrëveshja e bashkëpunimit midis dy institucioneve për përdorimin e platformës europiane të patentimit të njohurive dixhitale EiPASS në kuadër të rritjes së standarteve të cilësisë dhe profilit europian të shërbimeve të misionit tRead More…