njoftime

[:sq]Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike [:]

[:sq]

Urdhër Nr. 8, Datë 14.01.2020 Për Procesin Zgjedhor për Autorite dhe Organe Drejtuese në IAL Publike I MASR.

Urdhër i Plotë:

[:]