njoftim pune njoftim punesim

[:sq]Shpallje e vendit të lirë të punës Asistent –lektor në Departamentin e Biologjisë[:]

[:sq]

NJOFTIM

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 1, datë 13.01.2020 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

Personel akademik me kohë të plotë per vitin akademik 2019-2020, prane departamentit të Biologjise, ne Fakultetin e Shkencave Teknike

1 (një) personel akademik me angazhim me kohë të plotë

Përshkrimi i vendit të punës

Asistent –lektor për të mbuluar ngarkesën mësimore në fushën Mikrobiologji, Fiziologji Shtazore, Biokimi.

Shiko Njoftimin e Plotë: Njoftimi i plote[:]