Bursa Erasmus + për studentët në Universita degli Studi di Bergamo, Italy

ERASMUS+ HIGHER EDUCATION STUDENTS MOBILITY – KEY ACTION 107 – International Credit Mobility Project – 2019-1-IT02-KA107-061514 Call for Applications Student Mobility for Studies Academic Year 2019-20 (second semester) Art. 1. Purpose of the Call and General Regulations 1.1 This call regulates the application procedure for student mobility in the framework of the Erasmus+ International CrediRead More…

Bursa Erasmus +për studentët në Universitetin Aurel Vlaicu të Aradit, Rumani

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Aurel Vlaicu të Aradit (Aurel Vlaicu University of Arad) në Rumani. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin Aurel Vlaicu të Aradit (Aurel Vlaicu University Of Arad) në Rumani në kuadër të Programit ErasmRead More…

Trajnim: “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”.

Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve (Sektori i Marrëdhenieve me Jashtë dhe Projekteve) pranë UV-së organizoi në dt. 25 Nëntor 2019 pranë Bibliotekës së Godinës C, trajnimin me temë “Hapat dhe Teknikat e Shkrimit të një Projekt Propozimi Cilësor”. Trajnimi kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të kërkuesve të rinj/personel akademik pranRead More…