njoftim punesim

[:sq]NJoftim punësimi pranë Departamentit të Kujdesit Shëndetsor[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 69, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË DEPARTAMENTIT TË KUJDESIT SHËNDETËSOR

 Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Traumatologji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit  dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Skema e vleresimit[:]