njoftim punesim

[:sq]NJoftim punësimi pranë Qëndres Kërkimore-Shkencore të Shëndetit Publik[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 70, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË QENDRËS KËRKIMORE-SHKENCORE TË SHËNDETIT PUBLIK

 

Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e Kirurgji, Anatomi, Promocion shëndetësor; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  2. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Farmakologji; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  3. Mësimdhënie në modulet e Anatomi, Fiziologji, Shëndet Publik, Zhvillim pediatrik; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Qendrës dhe Fakultetit.

Njoftimi i plote

Skema e vleresimit[:]