Aktivitete njoftime

[:sq]ERASMUS+ DAYS “UNË JAM ERASMUS, PO JU?!”[:en]ERASMUS + DAYS “I AM ERASMUS, ARE YOU ?!”[:]

[:sq]

Në kuadër të ditëve ndërkombëtare dedikuar Erasmus+,  me qëllim promovimin dhe mirë informimin mbi këtë program, Drejtoria e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Projekteve, do të organizojë më datën 11 Tetor 2019 , aktivitetin me temë ” Unë jam Erasmus, po Ju?!”, në ambientet e universitetit pranë Sallës “Rilindja” Godina A,  me studentët e Ciklit të I+II. Ftohen të gjithë studentët të bëhen pjesë e këtij aktiviteti.

Për më  shumë informacion kliko axhendën e aktivitetit këtu.

AGENDA DITA ERASMUS 11.10.2019[:en]

In the framework of international days dedicated to Erasmus +, in order to promote and inform on this program, the Directorate of Internal Quality Assurance and Projects will organize on October 11, 2019, the activity “I am Erasmus! What about you?” , at the “Rilindja” Hall premises, Building A, with students of I + II Cycle. All students are invited to be part of this activity.

For more information click on the activity agenda here:

AGENDA DITA ERASMUS 11.10.2019

[:]