njoftim punesim

[:sq]NJoftim punësimi pranë pranë Departamentit te Infermierisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 68, datë 27.09.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

 

1 (NJË) PERSONEL AKADEMIK ME ANGAZHIM ME KOHË TË PLOTË  PRANË DEPARTAMENTIT TË INFERMIERISË

 

Përshkrimi i vendit të punës

  1. Mësimdhënie në modulet e  Anatomi, Farmakologji, Sëmundje infektive; në veprimtaritë akademike: leksione, seminare.
  1. Kërkim shkencor individual dhe në grup.
  1. Mbështetje për nevojat e Departamentit dhe Fakultetit.

 

Njoftimi i plote

Skema e vlersimit[:]