njoftim pune njoftim punesim

[:sq]PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 43, datë 18.06.2019 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë:

PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER MËSIMOR

Specialiste e Qendrës Kërkimore Shkencore” pranë Qendrës Kërkimore Shkencore Albanologjike dhe Ballkanistike të Fakultetit të Shkencave Humane

Përshkrimi i vendit të punës

Specialisti i Qendrës kërkimore shkencore mban kontakte të vazhdueshme me akademikët. Menaxhon të gjitha komunikimet nëpërmjet email-it. Mbështet plotësisht të gjitha aktivitetet dhe funksionet e Qendrës Kërkimore Shkencore Albanologjike & Ballkanistike si dhe ato të organizuara nga FSHH, duke u bashkuar në të gjitha ekipet e punës.

Shkarko njoftimi e plote
Shkarko Kriteret e vlerësimit[:]