Aktivitete njoftime

[:sq]Takim miqësor midis Prof. Dr. Roland Zisi, Rektor i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Z. Zhou Ding, Ambasador i Republikës Popullore të Kinës në Republikën e Shqipërisë.[:en]Friendly meeting between Prof. Dr. Dr. Roland Zisi, Rector of “Ismail Qemali” University of Vlora and Mr. Zhou Ding, Ambassador of the People’s Republic of China in the Republic of Albania.[:]

[:sq]Pranë ambienteve të rektoratit më datë 12.06.20196, u zhvillua takimi midis Rektorit të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë dhe Z. Zhou Ding, Ambasadorit të Ri të Republikës Popullore të Kinës në Republikën e Shqipërisë.

Në takim u diskutua për bashkëpunimet bilaterale të Universitetit tonë me Universitetet e Kinës, Shkëmbimeve të Profesorëve dhe studentëvë. Gjithashtu u diskuta mbi konferencën “ Marrëdhëniet Shqiptaro – Kineze: tradita, gjendja dhe perspektiva”. Konferencë shkencore ndërkombëtare në 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kinës, Tiranë-Vlorë, 10-13 Tetor 2019.

 

[:en]In the premises of the Rectorate on 12.06.20196, a meeting was held between the Rector of “Ismail Qemali” University of Vlora and Mr. Zhou Ding, the New Ambassador of the People’s Republic of China in the Republic of Albania.

At the meeting, they discussed the bilateral cooperation of our University with China Universities, Professor and Student Exchanges. They also discussed about the conference “Albanian – Chinese Relations: Tradition, Status and Perspectives”. International scientific conference on the 70th anniversary of the establishment of relations between Albania and China, Tirana – Vlora, 10-13 October 2019.

 

[:]