njoftime

[:sq]NJoftim për studentët e UV-së ne Komisionet Qendrore Studentore (KQV)[:]

[:sq] Për vetëkandidim të studentve të UV-së ne Komisionet Qendrore Studentore (KQV)

Në kuadër të zgjedhjes së Këshillave Studentor në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë, Komisioni Zgjedhor Studentor (KZS) njofton :

Shpalljen e periudhës së vetëkandidimit të studentve për të qën antarë të KQV-ve në nivel Fakulteti .

Dokumentat për vetëkandidim janë :

1-Kërkesë me shkrim për vetëkandidim për të qën antar të KQV-ve

2-Fotokopje të dokumentit të indentifikimit .

3-Adresa personale e e-mail, nr.celulari.

 

Afati i dorëzimit të dokumentave është deri më datë 07.06.2019[:]