njoftime Njoftime FSHH

[:sq]Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Marrëdhëniet shqiptaro-kineze: tradita, gjendja dhe perspektiva[:en]Call for Participation in the Conference Albania-China Relations: Past, Present and Future[:]

[:sq]

Thirrje për pjesëmarrje

 Marrëdhëniet shqiptaro-kineze:

tradita, gjendja dhe perspektiva

 

 

 

Konferencë shkencore ndërkombëtare në 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kinës

Tiranë-Vlorë, 10-13 tetor 2019

Universiteti i Vlorës Ismail Qemali, me bashkëpunimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të Universitetit të Gjirokastrës Eqrem Çabej, të Universitetit të Gjuhëve të Huaja të Pekinit (Beijing Foreign Studies University – BFSU), si dhe të disa institucioneve të tjera universitare-akademike dhe kulturore, do të organizojë më 10-13 tetor 2019 konferencën shkencore ndërkombëtare Marrëdhëniet shqiptaro-kineze: tradita, gjendja dhe perspektiva.

Përveç studiuesve të ftuar nga institucionet organizatore, konferenca do të jetë e hapur për të interesuar të tjerë.

Qëllimi i konferencës do të jetë ndriçimi i marrëdhënieve shqiptaro-kineze në tri përmasa: historinë, gjendjen e sotme dhe perspektivën. Problematika propozuar nga komiteti shkencor organizator është përfshirë, jokufizuese:

I. Çështje kulturore

– Imazhi i Kinës në përfytyrimet shqiptare;

– Studimet shqiptare në Kinë, sinologët shqiptarë për Kinën;

– Filmi shqiptar në Kinë.

 

II. Çështje të historiografisë dhe diplomacisë

– Roli i diplomacisë kino-shqiptare në raportet ndërkombëtare;

– Marrëdhëniet kino-shqiptare në të gjitha periudhat historike.

 

III. Çështje të lidhjeve ekonomike

– Ndihmat kineze për Shqipërinë;

– Ndryshimet në marrëdhëniet ekonomike mes dy vendeve;

– Shqipëria në kuadër të nismës 16+1 dhe të nismës TheBelt andRoad.

 

Kalendari i përgatitjes së konferencës dhe i komunikimit me të interesuarit për pjesëmarrje është si më poshtë:

 

 1. Thirrje publike për pjesëmarrje: 20 maj 2019
 2. Pranimi i temave dhe abstrakteve: 20 qershor 2019
 3. Konfirmimi i pjesëmarrësve nga komiteti shkencor: 10korrik 2019
 4. Mbajtja e konferencës: 11-13 tetor 2019
 5. Dorëzimi i varianteve për botim të kumtesave: 20 dhjetor 2019.
 6. Botimi i akteve dhe përurimi: gjatë vitit 2020.

Regjistrimi i pjesëmarrjes është pa pagesë.

 

Të interesuarit për pjesëmarrje duhet të dërgojnë titullin dhe abstraktin e punimit në adresën elektronike konferenca70@gmail.com, që administrohet nga sekretaria e komitetit shkencor.[:en]

Thirrje për pjesëmarrje

Call for Participation

Albania-China Relations: Past, Present and Future

 

International Conference marking the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Albania and China

Tirana-Vlora, 10-13 October 2019

University of Vlora “Ismail Qemali”, in collaboration with Academy of Sciences of Albania, University of Gjirokastra “EqremÇabej”, Beijing Foreign Studies University (BFSU), as well as several other universities and academic/cultural institutions, will organize the international conference on Albania-China Relations: Past, Present and Future on 10-13 October 2019.

In addition to scholars invited byorganizing institutions, the conference will be open to those who are interested.

The aim of the conference is to illuminate the Albania-China relations in three dimensions: history, current situation and prospective. The themes proposed by the scientific organizing committeeinclude but are not limited to:

 

I. Cultural theme

The image of China in Albanian imaginations

-Albanian studies on China, Albanian sinologists

-Albanian movies in China

 

II. Historiographic and diplomatic theme

-The role of Sino-Albanian diplomacy in international relations

-Sino-Albanian relations during all historical periods

 

III. Economic theme

-China’s assistance to Albania

-The change of economic relations between two countries

-Albania in the context of “16+1 Cooperation” mechanism and “Belt and Road” Initiative

 

Timelines:

 1. Call for participation: 20 May 2019
 2. Themes and abstracts submission: 20 June 2019
 3. Notification of acceptance by the scientific committee: 10 July 2019
 4. Conference: 11-13 October 2019
 5. Submission of papers for pulication: 20 December 2019
 6. Publication of papers: in 2020

 

The registration for conference participation is free.

 

Those who are instrested in couldsend the title, abstract and paper to the following email of the secretariat of the organizingcommittee: konferenca70@gmail.com.[:]