[:sq]Vendim Nr. 20, datë 24.05.2019[:]

[:sq]Vendim i Senatit Akademik Nr. 20, datë 24.05.2019 Për zgjedhjen e anëtarëve në komisionin institucional zgjedhor të studentëve dhe në komisionin e apelimit të studentëve në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë Vendimi i plotë[:]Read More…