Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin “Ondokuz Mayıs” Turqi

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin “Ondokuz Mayıs” Turqi Shpenzimet do të mbulohen nga skema Erasmus +, komponenti KA1 për mobilitet studimi. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin “Ondokuz Mayıs” në Turqi  në kuadër të PRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Atika në Greqi

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Perëndimor Atika (West Attica University) në Greqi   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, në bashkëpunim me Universitetin  Perëndimor Atika (West Attica University) në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton tRead More…