[:sq]“Për Vlerësimin e Performancës në Mësimdhënie në IAL, edhe Nëpërmjet Sondazhit Kombëtar të Studentëve”, Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali“ ka ngritur në nivel fakulteti Grupet e Punës[:]

[:sq]NJOFTIM   Për mbarëvajtjen e Sondazhit Kombëtar të Studentëve i cili do të realizohet në zbatim të VKM nr.783, datë 26.12.2018 “Për Vlerësimin e Performancës në Mësimdhënie në IAL, edhe Nëpërmjet Sondazhit Kombëtar të Studentëve”, Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali“ ka ngritur në nivel fakulteti Grupet e Punës me përbërje sipas urdhërit të RektoRead More…