[:sq]UDHËZIM Nr. 36, datë 23.11.2018[:]

[:sq] UDHËZIM Nr. 36, datë 23.11.2018, PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË UDHËZIMIN NR. 29, DATË 10.9.2018, “PËR VEPRIMTARINË DHE NGARKESËN MËSIMORE TË PERSONELIT AKADEMIK NË INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË” [:]Read More…