Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+

Thirrje për mobilitet stafi për mësimdhënie/trajnim në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1 në Universitetin “Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems”, Austri Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”,  në bashkëpunim me Universitetin “Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems”, Austri  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, ftonRead More…