[:sq]Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit[:]

[:sq]“ NJOFTIM ”   Njoftohen të gjithë studentët e ciklit të parë që kanë kryer pagesën e plotë të tarifës për vitin akademik 2018-2019 , 50% e tarifës së paguar do t’ju kthehet me Vendim të Bordit të Administrimit ,pas dorëzimit të dokumentacionit të poshtëshënuar: Numër llogarie bankare Kartë identiteti Dorëzimi i dokumenatcionit do të bëhet prRead More…