Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, për vendin e lirë të punës për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me kohëzgjatje të caktuar Specialist Arkive

NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 17.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV  ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR SPECIALIST ARKIVE   Përshkrimi i vendit të punës Specialisti i arkivRead More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayıs University

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayıs University   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”  në bashkëpunim me Universitetin e Ondokuz Mayıs University në Turqi  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentët e UV-së të Read More…

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.

Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentët e UV-së të apRead More…