[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, për vendin e lirë të punës për personel ndihmësakademik me karakter administrativ me kohëzgjatje të caktuar Specialist Arkive[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 114, datë 17.12.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë: PERSONEL NDIHMËSAKADEMIK ME KARAKTER ADMINISTRATIV  ME KOHEZGJATJE TE CAKTUAR SPECIALIST ARKIVE   Përshkrimi i vendit të punës Specialisti i Read More…

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayıs University[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin Ondokuz Mayıs University   Universiteti i Vlorës  “Ismail Qemali”  në bashkëpunim me Universitetin e Ondokuz Mayıs University në Turqi  në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentët e UV-sëRead More…

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.[:]

[:sq]Thirrje për bursa studimi për studentët në kuadër të Programit Erasmus + për komponentin KA1 International Credit Mobility në Universitetin e Salernos në Itali.   Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” në bashkëpunim me Universitetin e Salernos (University of Salerno ) në Itali në kuadër të Programit Erasmus+ për komponentin KA1, fton gjithë studentët e UV-së tRead More…