[:sq]Departamenti i Kujdesit Shëndetësor kërkon të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë)[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.96, datë 02.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kujdesit Shëndetësor Në përmbushje të proçedurës për rekrutime për pedagogë me kohë të pjesshme, dhe bazuar në Ligjin për ArsiRead More…