Departamenti i Kujdesit Shëndetësor kërkon të rekrutojë pedagogë me kohë të pjesshme të fushës së Mjekësisë (specialistë)

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.96, datë 02.11.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Departamenti i Kujdesit Shëndetësor Në përmbushje të proçedurës për rekrutime për pedagogë me kohë të pjesshme, dhe bazuar në Ligjin për Arsimin eRead More…