[:sq]Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë një pedagog të fushës së Mjekësisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 74, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: QENDRA STUDIMORE E SHËNDETIT PUBLIK Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë në Qendrën Studimore të Shëndetit Publik 1 (një) pedagog të fushës sëRead More…