Personel ndihmësakademik në Departamentin e Gjuhëve të Huaja

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr.75, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:   Për personel ndihmësakademik Laborant 1 (një ) në Departamentin e Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Shkencave Humane Shkarko njoftimin e plotë Formular-apliRead More…

Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë një pedagog të fushës së Mjekësisë

Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 74, datë 10.10.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendet e lira të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: QENDRA STUDIMORE E SHËNDETIT PUBLIK Fakulteti i Shëndetit Publik kërkon të rekrutojë në Qendrën Studimore të Shëndetit Publik 1 (një) pedagog të fushës së MjekRead More…