[:sq]Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 47, datë 24.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë: Specialist për raportimin me ASCAL, pranë Drejtorisë së Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë dhe Zhvillimit Institucional, në Universitetin “IsRead More…