[:sq]SKEMA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE PËR PUNONJËS [:]

[:sq]Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 40, datë 13.05.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr. 31, datë 01.03.2017 të Senatit Akademik, pas mbledhjes së datës 16.05.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandidatëve për punonjës ndihmës akademik me karakter mësimor në pozicionin Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, nRead More…