[:sq]Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë[:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 39, datë 07.05.2018 të Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:     Sekretare pranë Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane     Kandidati i interesuar duhet të plotësojë kriRead More…

[:sq]SPECIALIST PROKURIMESH –INXHINIER NË SEKTORIN E PROKURIMEVE [:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në vendimin  e Bordit të Administrimit Nr.6 datë 27.04.2018, “ Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave të punësimit  të personelit në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse dhe Sektorin e Auditit në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë“ shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në UniversRead More…