[:sq]Skema e vlerësimit të kandidatëve për personel Administrativ, pranë Drejtorisë së Shërbimeve Mbështetëse[:]

[:sq]Komisioni Ad-hoc i ngritur me Urdhër Nr. 37, datë 30.04.2018 të Rektorit, në zbatim të Vendimit Nr.28, datë 28.09.2017 të Bordit të Administrimit “Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për punësimin e personelit administrativ Saniatre në Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë”, pas mbledhjes së datës 30.04.2018, propozon për miratim skemën e vlerësimit të kandiRead More…