Seminarit – Trajnues

Seminarit – Trajnues me temë: “Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore dhe Ndikimi i Rreziqeve Profesionale në Mirëqënie” Në kuadër të ditës ndërkombëtare të shëndetit dhe sigurisë në punë 28 prill, Fakulteti i Shëndetit Publik, Departamenti i Infermierisë organizoi Seminarin- Trajnues me temë: ” Menaxhimi i Mbetjeve Spitalore dhe Ndikimi i Rreziqeve Profesionale në Mirëqënie”, mRead More…