[:sq]Njoftim punesimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)“ me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik     FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   Departamenti i Infermierisë   1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akRead More…