njoftim sidebar

[:sq]STRATEGJIA E NDËRKOMBËTARIZIMIT[:en]INTERNATIONALIZATION STRATEGY [:]

[:sq]Universiteti “Ismail Qemali” synon të bëhet një nga universitetet shqiptare më të njohura ndërkombëtarisht duke forcuar orientimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar.

Objektivi kryesor është krijmi i një besueshmërie dhe profesionalizmi në lidhje me mësimdhënien, kërkimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në kuadër të projekteve të kërkimit, zhvillimit apo bashkëpunimit për rritjen e kapaciteteve njerëzore në mënyrë të ndërsjelltë.

Për të përmbushur qëllimin dhe objektivat e ndërkombëtarizimit UV përvec të tjerash ka krijuar struktua mbeshtetëse sic është Sektori i Projekteve dhe Marrëdhënieve me Jashtë (SPMJ).  Ky sektor ka si detyrë kryesore zhvillimin dhe implementimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit.

SPMJ nxit dhe siguron materializimin e strategjisë së ndërkombëtarizimit të universitetit në përputhje me objektivat strategjike dhe udhëzimet e përcaktuara nga Zyra e Rektorit si dhe në bashkëpunim të ngushtë me fakultetet dhe departamentet e UV-së.

 

 

[tab]

[divider]

[divider]

[divider]

 

[divider]

[divider][divider]

[/tab_item]

[tab_item title=”STRATEGJIA E NDËRKOMBËTARIZIMIT”]

[/tab_item]

[/tab][:en]

[tab]

[divider]

[divider]

[divider]

 

[divider] [divider] [divider]

[/tab_item]

[tab_item title=”Internationalization Strategy “]

[/tab_item]

[/tab][:]