ORARI FSHH

Bachelor në Drejtësi

[:sq]

Viti KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA
VITI  I  DREJTËSI  

DRE 151

 

E Drejtë Publike (I)

Dr. Klajdi Mone LEKSION H,M,P  08:00-09:00 B 307
MSc. Aljona Laska SEMINAR (IA) H, M  14:00- 15:00 B 311
MSc. Aljona Laska SEMINAR (IB) H, M  15:00- 16:00 B 311
 

DRE 151

 

E Drejtë Publike (II)

Dr. Loreta Alushi LEKSION H,M,P  11:00-12:00 B 307
Dr. Loreta Alushi SEMINAR (IIA) H, M  12:00- 13:00 B 311
Dr. Loreta Alushi SEMINAR (IIB) H, M  13:00- 14:00 B 311
DRE 111 E Drejtë Romake (I) Dr. Arjana Llano LEKSION H,M,P  09:00-10:00 B 307
Dr. Arjana Llano SEMINAR (IA) R, E  08:00- 09:00 B 304
Dr. Arjana Llano SEMINAR (IB) R, E  09:00- 10:00 B 304
DRE 111 E Drejtë Romake (II) Dr. Arjana Llano LEKSION H,M,P  12:00- 13:00 B 307
Dr. Arjana Llano SEMINAR (IIA) R, E  10:00- 11:00 B 304
Dr. Arjana Llano SEMINAR (IIB) R, E  11:00- 12:00 B 304
DRE 121 Historia e Institucioneve (I) Dr. Oljana Hoxhaj LEKSION H,M,P  10:00-11:00 B 307
Dr. Oljana Hoxhaj SEMINAR (IA) R, E  13:00- 14:00 B 311
Dr. Oljana Hoxhaj SEMINAR (IB) R, E  14:00- 15:00 B 311
DRE 121 Historia e Institucioneve (II)

 

Dr. Aulona Haxhiraj LEKSION R,   14:00 – 16:00

E,   14:00 -15:00

B 305
Dr. Aulona Haxhiraj SEMINAR (IIA) H, M   08:00- 09:00 B 311
Dr. Aulona Haxhiraj SEMINAR (IIB) H, M  09:00- 10:00 B 311
ENGH/SPA 131 Gjuhë e Huaj

Anglisht (I)

 

Anglisht (II)

 

 

Frëngjisht (I)

 

Staf (Dr./Prof. asoc.)

 

Staf (Dr./Prof. asoc.)

 

 

Staf (Dr. /Prof.asoc.)

 

LEKSION

SEMINAR

 

LEKSION

 

SEMINAR

 

LEKSION

SEMINAR

H,M,P  15:00-16:00

R 11:00-12:00

 

   E 15:00 – 16:00

   P 14:00 – 16:00

R 10:00 – 11:00

 

H,M,P  15:00-16:00

E  11:00-12:00

 

B 307

B 305

 

B 304

B 305

B 307

 

B 305

B 305

 

Viti KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA
VITI  II  DREJTËSI  

DRE 211

 

E Drejtë Penale 1  (I)

Dr. Aleks Prifti LEKSION H,M,P  08:00-09:00 B 305
Dr. Aleks Prifti SEMINAR (IA) R, E  08:00- 09:00 B 311
Dr. Aleks Prifti SEMINAR (IB) R, E 09:00- 10:00 B 311
 

DRE 211

 

E Drejtë Penale 1  (II)

MSc. Ervin Bacaj LEKSION R, E  08:00- 09:30 B 305
MSc. Ervin Bacaj SEMINAR (IIA) H, M   08:00- 09:00 B 304
MSc. Ervin Bacaj SEMINAR (IIB) H, M  09:00- 10:00 B 304
 

DRE 221

 

E Drejtë Familjare (I)

Dr. Ergysa Ikonomi LEKSION R, E  09:30- 11:00 B 305
Dr. Ergysa Ikonomi SEMINAR (IA) H, M   10:00- 11:00 B 304
Dr. Ergysa Ikonomi SEMINAR (IB) H, M  11:00- 12:00 B 304
 

DRE 221

 

E Drejtë Familjare (II)

Dr. Ergysa Ikonomi LEKSION H,M,P  09:00-10:00 B 305
Dr. Ergysa Ikonomi SEMINAR (IIA) R, E  11:00- 12:00 B 311
Dr. Ergysa Ikonomi SEMINAR (IIB) R, E  12:00- 13:00 B 311
 

DRE 231

 

E Drejtë Civile 2  (I)

Dr. Jonada Zyberaj LEKSION H,M,P  10:00-11:00 B 305
Dr. Jonada Zyberaj SEMINAR (IA) R, E  12:00- 13:00 B 304
Dr. Jonada Zyberaj SEMINAR (IB) R, E  13:00- 14:00 B 304
 

DRE 231

 

E Drejtë Civile 2  (II)

PhD Ilir Kanaj LEKSION H,M,P  14:00-15:00 B 307
PhD Ilir Kanaj SEMINAR (IIA) R, E  14:00- 15:00 B 304
PhD Ilir Kanaj SEMINAR (IIB) R, E  15:00- 16:00 B 304
 

DRE 255

 

E Drejtë Tregëtare (I)

MSc. Ulvin Veizaj LEKSION H,M,P  11:00-12:00 B 305
MSc. Ulvin Veizaj

MSc. Ulvin Veizaj

SEMINAR (IA)

SEMINAR (IB)

P 12:00- 13:00

P 13:00- 14:00

B 304

B 304

 

DRE 255

 

E Drejtë Tregëtare (II)

MSc. Belinda Halilaj LEKSION R, E  12:30- 14:00 B 305
MSc. Belinda Halilaj SEMINAR (IIA) P 12:00- 13:00 B 311
MSc. Belinda Halilaj SEMINAR (IIB) P  13:00- 14:00 B 311

 

 

Viti KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA
   

DRE 311

 

Procedurë  Penale

Dr. Lorenc Danaj LEKSION R, E  14:30-16:00 B 308
Dr. Lorenc Danaj SEMINAR (A) H, M  14:00- 15:00 B 304
Dr. Lorenc Danaj SEMINAR (B) H, M  15:00- 16:00 B 304
DRE 311 Procedurë  Penale MSc. Ertil Meçaj LEKSION R, E  08:00-09:30 B 308
MSc. Ertil Meçaj SEMINAR (A) R, E  10:00- 11:00 B 308
MSc. Ertil Meçaj SEMINAR (B) R, E  11:00- 12:00 B 308
 

DRE 321

 

Procedurë Civile

Dr. Eriola Hoxha LEKSION H,M,P  12:00-13:00 B 305
Dr. Eriola Hoxha SEMINAR (IA)

 

E  12:00- 14:00

 

B 311
Dr. Eriola Hoxha SEMINAR (IB) P  10:00-12:00 B 311
DRE 321 Procedurë Civile Dr. Eriola Hoxha LEKSION H,M,P  13:00-14:00 B 305
Dr. Eriola Hoxha SEMINAR (IIA) P  08:00- 10:00

 

B 305
Dr. Eriola Hoxha SEMINAR (IIB) P  14:00-16:00 B 305
DRE 376 E drejtë e Bashkimit Evropian PhD Sokol Bana LEKSION R, E  13:00-14:30 B 308
MSc. Belinda Halilaj SEMINAR (A) P 08:00- 10:00 B 304
MSc. Belinda Halilaj SEMINAR (B) P 10:00- 12:00 B 304

 

DRE 376 E drejtë Bashkimit Evropian Dr. Ervis Moçka LEKSION E  10:00- 13:00 B 307
MSc. Aljona Laska SEMINAR (A) H, M  12:00- 13:00 B 304
MSc. Aljona Laska SEMINAR (B) H, M  13:00- 14:00 B 304
 

 

DRE 329 /DRE 336/DRE 382/ DRE 345/ DRE 381

Me zgjedhje:

 

 

E drejtë publike e krahasuar/ E drejtë bankare/ E drejtë mjedisi/ E drejtë financiare/ E drejtë penale ndërkombëtare

DRE 329 E drejtë publike e krahasuar

 

Dr. Oljana Hoxhaj

 

LEKSION

 

SEMINAR (A)

SEMINAR (B)

H,M,P  14:00-15:00

 

H 11:00-12:00

M 11:00-12:00

 

B 305

 

B 311

B 311

 

 

DRE 382 E drejtë mjedisi

 

Dr. Stela Meçaj

LEKSION

 

SEMINAR (A)

SEMINAR (B)

H,M,P  13:00-14:00

 

H 10:00-11:00

M 10:00-11:00

 

B 307

 

B 311

B 311

 

[:]