ORARI FSHP

[:sq]Bcs në MAMI INFERMIERI[:]

[:sq]

KODI MODULI LEKSIONE SEMINARE/ LABORATORE/ PRAKTIKA
Pedagogu Dita Ora Salla   Pedagogu Dita Ora Salla
INF 102 Bazat e biologjisë Ina Nasto E,P 15.30-17.00 B 205 seminar Xhuliana Arapaj E,P 14.30-15.30 B
seminar Marjola Ismailaj E,P 14.30-15.30 B
INF 110 Terminologji mjekësore Rozeta Luçi R,M 9.00-10.00 B 205 Ma -seminar Rozeta Luçi M 14.00-15.00 B 105
Mb -seminar Rozeta Luçi R 15.00-16.00 B 105
INF 131 Anatomi humane I Afërdita Nikaj H,R,M 10.00-11.00 B 206 M.1/1 – lab Mimoza Çanga H,R 8.00-9.00 B 213
M.1/2 – lab Afërdita Nikaj E,P 13.00-14.00 B 213
INF 131 Anatomi humane I Klodeta Muçaj H,R,M 13.00-14.00 B 205 M.2/1 – lab Jerina Çelaj E,P 9.00-10.00 B 213
M.2/2 – lab Mimoza Çanga E,P 11.00-12.00 B 213
INF 161 Principet e Infermierisë I Emirjona Kiçaj H 9.00-10.00 B 205 M.1/1 – lab Juliana Xhindoli E,P 13.00-14.00 B 201
M.1/1 – lab Evis Alushi E,P 13.00-14.00 B 202
M.1/2 – lab Rezarta Lalo H,R 8.00-9.00 B 201
M.1/2 – lab Saemira Durmishi H,R 8.00-9.00 B 202
M.2/1 – lab Rudina Çerçizaj E,P 11.00-12.00 B 201
M.2/1 – lab Juliana Xhindoli E,P 11.00-12.00 B 202
M.2/2 – lab Rudina Çerçizaj E,P 12.00-13.00 B 201
M.2/2 – lab Evis Alushi E,P 12.00-13.00 B 202
INF 180 Shëndeti Publik Vitori Hasani H,R 14.00-15.30 B 204 Ma -seminar Vitori Hasani H 15.30-16.30 B 204
Mb -seminar Vitori Hasani R 15.30-16.30 B 204
INF 241 Obstetrikë – mami Bruna Mersinaj H,R,M 14.00-15.00 S 101 praktikë Rozeta Luçi E 8.00-12.00 Spital Vlore
INF 241 Obstetrikë – mami Rezarta Lalo H,R,M 13.00-14.00 B 105 praktikë Rozeta Luçi P 8.00-12.00 Spital Vlore
INF 220 Sëmundje e brendshme Fejzi Alushi H,R,M 8.00-9.00 B 204 praktikë Rozeta Luçi E 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Rozeta Luçi P 12.00-16.00 Spital Vlore
INF 230 Bazat e farmakologjisë Erilda Ruçi H,R,M 11.00-12.00 B 204 Ma -seminar Erilda Ruçi H,R 15.00-16.00 B 104
Mb -seminar Erilda Ruçi H,R 16.00-17.00 B 104
INF 272 Okulistikë-ORL Denada Selfo H,R,M 12.00-13.00 B 105 praktikë Denada Selfo E 12.00-14.00 Spital Vlore
praktikë Denada Selfo P 12.00-14.00 Spital Vlore
INF 320 Bazat e kirurgjisë Yllka Stramarko E,P 14.00-15.30 B 105 praktikë Besa Mucaj M 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Adriana Metaj M 12.00-16.00 Spital Vlore
INF 360 Kujdesi-mami Rudina Çerçizaj E,P 9.30-11.00 B 206 praktikë Rudina Çerçizaj H 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Rudina Çerçizaj R 8.00-10.00 Spital Vlore
INF 380 Pediatri Jerina Çelaj E,P 12.30-14.00 B 206 praktikë Rudina Çerçizaj H 10.00-14.00 Spital Vlore
praktikë Rudina Çerçizaj R 10.00-14.00 Spital Vlore
SPAI 131 Spanjisht për FSHP Ana Çano R,M 16.00-17.00 B 404 seminar Ana Çano R 17.00-18.00 B 404
seminar Ana Çano M 17.00-18.00 B 404

 [:]