ORARI FSHP

[:sq]Bcs në INFERMIERI TË PËRGJITHSHME [:]

[:sq]

KODI MODULI LEKSIONE SEMINARE/ LABORATORE/ PRAKTIKA
Pedagogu Dita Ora Salla   Pedagogu Dita Ora Salla
BIO 102 Bazat e biologjisë (grupi I) Aurora Bakaj E,P 14.00-15.30 B 204 Ia – seminar Aurora Bakaj E,P 15.30-16.30 B 205
Ib – seminar Marjola Ismailaj E,P 15.30-16.30 B 303
BIO 102 Bazat e biologjisë (grupi II) Ina Nasto E,P 14.00-15.30 B 205 IIa – seminar Xhuljana Arapaj E,P 15.30-16.30 B 201
IIb – seminar Ilva Alushi E,P 15.30-16.30 B 202
INF 110 Terminologji mjekësore

(grupi I)

Rozeta Luçi R,M 8.00-9.00 B 204 Ia – seminar Rozeta Luçi H 15.00-16.00 B 105
Ib – seminar Rozeta Luçi R 15.00-16.00 B 105
INF 110 Terminologji mjekësore

(grupi II)

Glodiana Sinanaj H,M 8.00-9.00 B 206 IIa – seminar Glodiana Sinanaj H 16.00-17.00 B 105
IIb – seminar Glodiana Sinanaj R 17.00-17.00 B 105
INF 131 Anatomi humane I (grupi I) Adela Haxhiraj H,R,M 14.00-15.00 B 205 I-1 – lab Mimoza Çanga H,M 9.00-10.00 B 213
I-2 – lab Jerina Çelaj E,P 10.00-11.00 B 213
I-3 – lab Mimoza Çanga H,M 10.00-11.00 B 213
INF 131 Anatomi humane I (grupi II) Afërdita Nikaj E,P 11.00-12.30 B 205 II-1 – lab Adela Haxhiraj H,M 11.00-12.00 B 213
II-2 – lab Jerina Çelaj E,P 8.00-9.00 B 213
II-3 – lab Adela Haxhiraj H,M 13.00-14.00 B 213
INF 131 Anatomi humane I (grupi III) Mimoza Çanga E,P 12.30-14.00 B 205 III-1 – lab Adela Haxhiraj H,M 15.00-16.00 B 213
III-2 – lab Adela Haxhiraj H,M 12.00-13.00 B 213
III-3 – lab Klodeta Muçaj H,M 14.00-15.00 B 213
INF 140 Histologji (grupi I) Ela Peto E,P 11.00-12.30 B 204 Ia – seminar Ela Peto E,P   B 105
Ib – seminar Ela Peto E,P   B 105
INF 140 Histologji (grupi II) Ela Peto E,P 12.30-14.00 B 204 IIa – seminar Ela Peto E,P   B 105
IIb – seminar Ela Peto E,P   B 105
INF 140 Histologji (grupi III) Mimoza Çanga E,P 8.00-9.30 B 206 IIIa – seminar Mimoza Çanga E,P   B 105
IIIb – seminar Mimoza Çanga E,P   B 105
INF 160 Principet e Infermierisë I

(grupi I)

Emirjona Kiçaj H 8.00-9.00 B 205 I.1 – lab Juliana Xhindoli E,P 10.00-11.00 B 201
I.1 – lab Evis Alushi E,P 10.00-11.00 B 202
I.2 – lab Rezarta Lalo H,R 9.00-10.00 B 201
I.2 – lab Emirjona Kiçaj R,M 9.00-10.00 B 202
I.3 – lab Denada Selfo H,R 11.00-12.00 B 201
I.3 – lab Rozeta Luçi H,R 11.00-12.00 B 202
II.1 – lab Denada Selfo H,R 10.00-11.00 B 201
II.1 – lab Rozeta Luçi H,R 10.00-11.00 B 202
INF 160 Principet e Infermierisë I

(grupi II)

Emirjona Kiçaj R 8.00-9.00 B 206 II.2 – lab Bruna Subashi H,R 14.00-15.00 B 201
II.2 – lab Saemira Durmishi H,R 14.00-15.00 B 202
II.3 – lab Rudina Çerçizaj E,P 8.00-9.00 B 201
II.3 – lab Fatjona Kamberi E,P 8.00-9.00 B 202
III.1- lab Glodiana Sinanaj H,R 12.00-13.00 B 201
III.1- lab Emirjona Kiçaj H,R 12.00-13.00 B 202
III.2- lab Bruna Subashi H,R 15.00-16.00 B 201
III.2- lab Saemira Durmishi H,R 15.00-16.00 B 202
III.3- lab Glodiana Sinanaj H,R 13.00-14.00 B 201
III.3- lab Emirjona Kiçaj H,R 13.00-14.00 B 202
INF 210 Pediatri Aurela Saliaj H,R,M 11.00-12.00 B 206 praktikë Emirjona Kiçaj E 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Emirjona Kiçaj E 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Artemona Yzeiri E 8.00-12.00 Spital Fier
INF 210 Pediatri Jerina Çelaj H,R,M 10.00-11.00 B 204 praktikë Emirjona Kiçaj P 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Eriselda Byzyka P 8.00 -12.00 Spital Fier
praktikë Oltjana Aliaj E 12.00–16.00 Spital Vlore
praktikë Oltjana Aliaj P 12.00–16.00 Spital Vlore
INF 220 Sëmundje e brendshme Afërdita Nikaj H,R,M 9.00-10.00 B 206 praktikë Anita Zefi P 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Milika Isaraj E 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Viktor Gjini P 8.00-12.00 Spital Fier
INF 220 Sëmundje e brendshme Fejzi Alushi H,R,M 9.00-10.00 B 204 praktikë Denada Selfo E 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Denada Selfo P 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Bruna Subashi P 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Mimoza Ismaili E 8.00-12.00 Spital Fier
INF 230 Bazat e farmakologjisë Majlinda Zahaj H,R,M 10.00-11.00 B 205 seminar Klodeta Muçaj H,R 15.00-16.00 B 104
seminar Klodeta Muçaj H,R 16.00-17.00 B 104
INF 230 Bazat e farmakologjisë Majlinda Zahaj H,R,M 11.00-12.00 B 205 seminar Adela Haxhiraj H,R 16.00-17.00 B 204
seminar Adela Haxhiraj H,R 17.00-18.00 B 204
INF 240 OBS për infermierinë Rezarta Lalo H,R,M 12.00-13.00 B 205 praktikë Rezarta Lalo P 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Saemira Durmishi E 12.00-14.00 Spital Vlore
praktikë Teuta Mone P 12.00-14.00 Spital Fier
INF 274 Fizioterapi Bruna Subashi H,R,M 12.00-13.00 B 206 praktikë Bruna Subashi E 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Bruna Subashi E 10.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Viktor Gjini P 12.00-14.00 Spital Fier
INF 255 Seksualitet human Saemira Durmishi H,R,M 12.00-13.00 B 204 praktikë Saemira Durmishi E 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Saemira Durmishi E 10.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Teuta Mone E 12.00-14.00 Spital Fier
INF 330 Infermieria për adultin Evis Alushi E,P 8.00-9.30 B 204 praktikë Evis Alushi H 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Saemira Durmishi M 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Saemira Durmishi R 9.00-13.00 Spital Vlore
praktikë Esmeralda Hoxha R 8.00-12.00 Spital Fier
INF 330 Infermieria për adultin Juliana Xhindoli E,P 14.00-15.30 B 206 praktikë Juliana Xhindoli H 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Juliana Xhindoli R 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Juliana Xhindoli M 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Esmeralda Hoxha H 8.00-12.00 Spital Fier
INF 320 Bazat e kirurgjisë Yllka Bilushi E,P 9.30-11.00 B 204 praktikë Glodiana Sinanaj M 9.00-13.00 Spital Vlore
praktikë Glodiana Sinanaj R 8.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Glodiana Sinanaj M 13.00-17.00 Spital Vlore
praktikë Robert Meta R 8.00-12.00 Spital Fier
INF 320 Bazat e kirurgjisë Yllka Bilushi E,P 11.00-12.30 B 206 praktikë Rozeta Luçi H 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Faslli Haxhiu R 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Faslli Haxhiu H 12.00-16.00 Spital Vlore
praktikë Elvis Sota H 8.00-12.00 Spital Fier
INF 340 Urgjenca mjekësore Fatjona Kamberi E,P 9.30-11.00 B 205 praktikë Fatjona Kamberi H 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Fatjona Kamberi H 10.00-12.00 Spital Vlore
praktikë Bruna Subashi R 8.00-10.00 Spital Vlore
praktikë Ina Ruzhdija M 8.00-10.00 Spital Fier
INF 340 Urgjenca mjekësore Juliana Xhindoli E,P 8.00-9.30 B 205 praktikë Juliana Xhindoli H 12.00-14.00 Spital Vlore
praktikë Juliana Xhindoli R 12.00-14.00 Spital Vlore
praktikë Saemira Durmishi H 9.00-11.00 Spital Vlore
praktikë Ina Ruzhdija M 8.00-10.00 Spital Fier
ENGI 131 Anglisht për FSHP Kozeta Hysaj R,M 16.00-17.00 B 409 seminar       B 409
seminar       B 409
GERI 131 Gjermanisht për FSHP Anila Hima R,M 13.00-14.00 B 404 seminar       B 404
seminar       B 404
GERI 133 Gjermanisht për FSHP Klodeta Muçaj       seminar        
CSI 130 Teknologji informacioni Qani Muka E,P 16.00-17.00 B 404 seminar        

[:]