ORARI FSHE

[:sq]Orari Master Profesional “Ekonomiks ne Sipermarrje” Viti I[:]

[:sq]

Orari Master Profesional “Ekonomiks ne Sipermarrje” Viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi E. 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri E. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
E. 18.00 – 20.00 A 405 A. Qarri
H. 14.00 – 16.00 A 403 A. Qarri
2 ECN 404 Organizimi Industrial dhe Strategjia e Firmave R. 09.00 – 12.00 A 201 F. Miti R. 12.00 – 13.00 A 201 F. Miti
3 ECN 406 Mikroekonomiksi i Zhvillimit E. 09.00 – 12.00 A 102 E. Malaj E. 12.00 – 13.00 A 102 E. Malaj
4 ECN 403 Teoria e Cmimeve H. 11.00 – 13.00 A 408/ 102 E. Aliaj H. 08.00 – 09.00 A 102 E. Aliaj
5 DRE 435, DRE 436, DRE 437 E Drejta Administrative, Të drejtat e njeriut, zhvillimi i qëndrueshëm dhe globalizimi ekonomik, Mikrokredia, Ligji dhe Taksimi P 11.00 – 14.00 A 408 O. Hoxhaj H. 13.00 – 14.00 A 408 O. Hoxhaj
Orari Master Profesional “Ekonomiks ne Sipermarrje” Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 508 Ekonomiks Nderkombetar S 09.00 – 11.00 A 205 I. Pulaj S 11.00 – 12.00 A 205 I. Pulaj
2 ECN 587 Praktika Mesimore K. Guga
Orari Master Shkencor ne Ekonomiks Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 521 Tematika te Vecanta ne Ekonomiks E. 13.30 – 16.30 A 404 F. Miti E. 16.30 – 18.30 A 404 F. Miti
2 ECN 523/524 S. Koh. ne Ekon. / Analiza e Av. e Trg. te Punes R. 09.00 – 12.00 A 401 K. Guga R. 12.00 – 13.00 A 405 K. Guga
3 ECN 555 Ekonometria e Avancuar R. 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri R. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
4 CSE 588 Softe Aplikative H. 15.00 – 18.00 C 500 E. Cipi M. 15.00 – 18.00 C 500 E. Cipi
Orari Master Shkencor ne Ekonomiks Viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi E. 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri E. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
2 FIN 423 Financat publike P 15.00 -18.00 A 407 S.Haderi P 13.00 -15.00 A 407 S.Haderi
3 ECN 401 Teoria e Mikroekonomise se Avancuar S 09.00 – 12.00 A 204 A. Gjipali S 12.00 – 14.00 A 204 A. Gjipali
4 ECN 455 Tregtia Nderkombetare dhe Politikat D 09.00 – 12.00 A 204 Staf S 12.00 – 14.00 A 204 Staf

[:]