ORARI FSHE

[:sq]Orari MS ne Pasurite e paluajtshme, viti I[:]

[:sq]

Orari MS ne Pasurite e paluajtshme, viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 431/MKT 415 Zgjidh nje nga: Sjellje organizative e avancuar /Marketing i produkteve financiare H 14:00 -17:00 A 102 Z. Sinaj H 17:00-18:00 A 102 Z.Sinaj
M 09:00-12.00 A 202 E.Bazini M 12:00-13:00 A 202 E.Bazini
2 FIN 441 Teoria dhe praktika bashkëkohore në pasuritë e palujtshme S 09.00 – 12.00 A 406 Staf S 12.00 – 14.00 A 406 Staf
1 ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi E 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri E. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
E. 18.00 – 20.00 A 405 A. Qarri
H. 14.00 – 16.00 A 403 A. Qarri
4 FIN 423 Financat publike P 15.00 -18.00 A 407 S.Haderi P 13.00 -15.00 A 407 S.Haderi
Orari MS ne Finance, viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 411 Metodat e Kerkimit ne Ekonomi E 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri E. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
E. 18.00 – 20.00 A 405 A. Qarri
H. 14.00 – 16.00 A 403 A. Qarri
2 FIN 423 Financat publike P 15.00 -18.00 A 407 S.Haderi P 18.00 -20.00 A 407 S.Haderi
3 Fin 419 Drejtimi financiar Nderkombetar R 09.00 -11.00 A 202 Y. Sokoli R 12.00 -13.00 A 202 Y. Sokoli
11.00 -12.00 13.00 -14.00 A 202 Y. Sokoli
4 BIZ 426/ MKT 415 / Zgjidh nje nga: Manaxhimi strategjik ne institucionet financiare/Marketing i produkteve financiare/Financat personale H 09:00-11:00 11:00-12:00 A 102 A 207 E.Pulaj H 12:00-13:00 A 301 E.Pulaj
FIN 430 M 09:00-12.00 A202 E.Bazini M 12:00-13:00 A 202 E.Bazini
Orari MP ne Finance, viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 425 Drejtimi financiar i ndermarrjeve H 12.00 – 15.00 A 404 F. Madani H 15.00 -17.00 A 404 F. Madani
2 FIN 420 Tregjet dhe instrumentat financiare P 13.00-16.00 A 301 B. Dervishaj P 16.00 -17.00 A 301 B. Dervishaj
3 FIN 442 Kontabilitet i Avancuar E 10.00-13.00 A 408 B. Ramaj E 13.00 -14.00 A 407 B. Ramaj
4 FIN 460 Bazat e financave nderkombetare S 10.00-13.00 A 206 B. Sulejmani S 13.00 -14.00 A 206 B. Sulejmani
5 MKT 416 / DRE 432 Marketing i sherbimeve financiare /Legjislacion i Biznesit M 14.00-16.00 A 202 E Bazini R 16.00 -17.00 A 202 E Bazini
R 09.00-11 .00 A 202 N. Hasani R 11.00 -12.00 A 202 N. Hasani
Orari MP ne Kontabilitet, viti I
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 425 Drejtimi financiar i ndermarrjeve H 12.00 – 15.00 A 404 F. Madani H 15.00 -17.00 A 404 F. Madani
2 FIN 482 Etika profesionale në kontabilitet M 09.00-12.00 A 102 M. Petanaj M 12.00-13.00 A 102 M. Petanaj
3 FIN 442 Kontabilitet i avancuar E 10.00-13.00 A 408 B. Ramaj E 13.00 -14.00 A 407 B. Ramaj
4 FIN 421 Kontabiliteti publik dhe i organizatave jofitimprurese E 15.00 -18.00 A 206 G. Dede E 18.00-19.00 A 206 G. Dede
5 FIN 451/ DRE 432 Auditimi i PF dhe shërbimet e sigurisë dhe konsulencës/Legjislacion i biznesit P 14.00- 16.00 A 204 L. Cakerri/ Staf P 16.00-17.00 A 204 L. Cakerri
R 09.00-11 .00 A 202 Sfaf R 11.00 -12.00 A 202 N.Hasani
MS ne Finance Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 ECN 555 Ekonometria e Avancuar R 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri R. 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
2 FIN 536 Teoria moderne e manaxhimit te portofolit S 09.00 -12.00 A 407 Sh. Bundo S 12.00 -14.00 A 407 Sh. Bundo
3 FIN 515 Analiza e pasqyrave financiare D 09.00 -12.00 A 407 A. Aliaj M 16.00 -18.00 A 408 A. Aliaj
4 FIN 563 Drejtimi i ndermjetesve jobankare P 14.00- 17.00 A 407 Sh. Bundo P 17.00 -19.00 A 407 Sh. Bundo
Ms ne Pasurite e Paluajtshme Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 536 Teoria moderne e manaxhimit te portofolit S 09.00 -12.00 A 407 Sh. Bundo D 12.00 -14.00 A 407 Sh. Bundo
2 FIN 555 Sigurimi ne Pasurite e palujtshme M 09.00 -12.00 A 408 F. Madani M 12.00 -14.00 A 203 F. Madani
3 ECN 555 Ekonometria e Avancuar R 13.00 – 16.00 A 405 A. Qarri R 16.00 – 18.00 A 405 A. Qarri
4 FIN 543 Investimet ne pasurite e palujtshme: analiza dhe financimi P 14.00- 17.00 A 407 D. Kripa P 17.00 -19.00 A 407 D. Kripa
MP Profesional ne Finance Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 BIZ 531/ BIZ 532 Marrje Vendimesh Manaxheriale/ Pergjegjesia etike dhe kodi i sjelljes E M 14:00-16:00 14:00-16:00 A 205 A 406 E. Pulaj D.Feimi E M 16:00-17:00 16:00-17:00 A 205 A 406 E. Pulaj / D.Feimi
2 FIN 505 Praktika Profesionale B. Dervishaj, L. Cakerri
3 FIN 598 Teme Diplome
MP NE KONTABILITET Viti II
Leksione Seminare
Nr. Kodi Lenda Dita Ora Salla Pedagogu Dita Ora Salla Pedagogu
1 FIN 539/FIN 573 Kontabiliteti bankar dhe i sigurimeve / Kontabiliteti ndërkombëtar R 14.00 -16.00 A 204 STAF/G. Dede R 16.00 -17.00 A 204 B. Sulejmani
2 FIN 565 PraktikaProfesionale B. Dervishaj
3 FIN 588 Projekti final

[:]