ORARI FSHH

[:sq]Bachelor ne Edukim[:]

[:sq]

  KODI LENDA LEKSIONE DITE/SALLA PEDAGOGU SEMINARE       DITE/SALLA PEDAGOGU
psh HUM   131 Hyrje ne psikologji HMP 10-11 B 104 L.Hajnaj RE 9-10 B104 L.Hajnaj
ALB 147 Gjuha shqipe 1 HMP   9-10 B104 L.Skendaj RE  8-9 B104 L.Skendaj
MAT 134 Matematike HMP 12-13 B104 M.Kushta RE 10-11 B104 M.Kushta
EDU 155 Letersi per femije HMP11-12 B 108 R.Alimerko RE 11-12 B 108 R.Alimerko
ps HUM 131 Hyrje ne psikologji HMP 12-13 B 110 L.Hajnaj RE 11-12 B 110 L.Hajnaj
MAT 134 Matematike HMP 8-9 B110 A.Vrapi RE 8-9 B 402 A.Vrapi
ALB 147 Gjuha shqipe 1 HMP 10-11 B110 Staf alb RE 9-10 B110 Staf alb
PS 111 Hyrje ne ped. e specializuar HMP 13-14 B110 A.Zhapa RE 12-13 B 110 A.Zhapa
cu HUM 131 Hyrje ne psikologji HMP 9-10 B109 L.Hajnaj RE 8-9 B109 L.Hajnaj
ALB 147 Gjuha shqipe 1 HMP 8-9 B109 Leka Skendaj RE 9-10 B109 Leka Skendaj
MAT 134 Matematike HMP 11-12 B109 M.Ramosaco RE 11-12 B109 M.Ramosaco
EDU 135 Edukim artistik HM 14-15 B 308 Staf edu RE 11-12.30 B402 Staf edu
h.gj HUM 141 Filozofi HMP 12-13 B308 Staf EDU RE 08-09 B101 Staf edu
GEO170 Gjeografi fizike e pergjithshme HMP 10-11 B308 F. Shkurti RE 9- 10 B 103 F.Shkurti
ARK 160 Arkeologji e pergjithshme HMP 9-10 B308 A.Trushaj RE 10-11 B105 A.Trushaj
HIS 180 Lindja dhe Greqia antike HM 13-14 B308 Staf his 2 R 11-12 B 101 Staf his 2
HIS 181/1 Roma e vjeter HM 8-9 B308 Staf his 2 R 12-13 B 101 Staf his 2
V 2

CU

PSH

EDU 225 Pedagogji   cu HMP 8-9 B108 P.Taraj R 8-10 B108 Staf edu
EDU 225 Pedagogji   PSH HMP 11-12 B 105 P.Taraj R 10-12 B 308 Staf edu
EDU 230 Psikologji zhvillimi H MP 9-10 B108 E.Dervishaliaj E  8-11 B105 E.Dervishalia
EDU 253 Didaktika e Matematikes HMP 10-11 B108 A.Gjipali RE 10-11.30 B108 A.Gjipali
EDU 257 Didaktika e Gjuhes Shqipe HMP 12-13 B108 R. Alimerko RE12-13.30 B109 R.Alimerko
HUM 250 Histori kombetare dhe didaktike HMP 10-11 B 108 E.Billa RE 11-12

RE 10-11

B 105

B 109

E.Billa
V2

PS

EDU230 Psikologji zhvillimi HMP 13-14 B402 E.Dervishaliaj RE 12-13 B 108 E.Dervishalia
EDU 251 Didaktika e Matematikes/z HMP 12-13 B402 A.Vrapi RE 12-13 B104 A.Vrapi
EDU 257 Didaktika e gjuhes shqipe/z HMP 10-11 B402 R.Alimerko RE 10-11 B308 R. Alimerko
PS 219 Zhvillimi I komunikimit , gjuhes HMP 9-10 B402 G. Lepuri RE 11-12 B 109 G. Lepuri
V2

HGJ

HIS 221 Histori e popullit Shq (ant-mesj) HMP11-12 B308 E.Rexhaj RE 12-13 B111 E. Rexhaj
HIS 240 Histori e mesjetes boterore HMP 9-10 B105 E.Rexhaj RE8-9 B111 Rexhaj
GEO 232 Gjeografi fizike e kontinenteve HMP 14-15 B 110 Staf geo RE 14-15 B 109 Staf Geo
HIS 230 Etnologji HMP 10-11 B103 Staf HIS RE10-11 B308 STAF HIS
V3

HGJ

HIS 360 Histori e kohes se re HMP 8-9 B 105 Blerina Xhelaj RE 9-10 B 105 B.Xhelaj
HIS 364 Histori e civilizimit teAzise,Afrikes,A.Latine HMP 10-11 B 111 Blerina Xhelaj RE 10-11 B 111 B.Xhelaj
GEO 355 Gjeografi ekonomike politike e shteteve HMP 12-13 B 109 E.Laci RE 8-9 B 110 E.Laci
HIS350/322(z) Hist e marrdh nderkombetare HMP 11-12 B 110 Blerina Xhelaj RE 11-12 B 101 B.Xhelaj
GEO349 (z) Elemente te hartotopografise HMP 13-14 B 109 E.laci RE 13-14 B 109 E.Laci
V3

CU

PSH

PS

 

 

 

 

EDU 337 Psikologji grupi HMP 9-10 B 111 G. Lepuri RE 9-10 B 111 G.Lepuri
EDU 325 Filozofi dhe Sociologji edukimi HM 14-15.30 B 108 E.Avdulaj RE 10-11.30 B 103 E.Avdulaj
EDU 349 Pedagogji familjare HMP 10-11 B105 I.Alimerko R 10-12 B109 I.Alimerko
EDU 334 Bazat e Komunikimit HMP 11-12 B111 I. Lamaj RE 14-15 B104 I.Lamaj
EDU 320 Gjeografi dhe didaktike HMP  12-13 B 111 F.Shkurti RE 11-12 B103 Fshkurti
EDU 331(z) Mendim kritik HMP13-14 B105 A.Vrapi RE 9-10 B 402 A.Vrapi
EDU 333(z) Psikologji komunikimi HMP13-14 B111 I.Lamaj RE 13-14 B111 I.Lamaj
BIO 340 Anatomi  dhe higjiene C(106) R  12-14 B 109 B.Pepa E. 12-14 B 105 B.Pepa
Viti

3

ps

PS 322 Neuroriedukimi. Integrimi neuroshqisor HMP 09-10 B 110 S.Bilbili RE 11-12 B 104 S.Bilbili
PS 335 Autizmi HMP 11-12 B 104 A. Zhapa RE 10-11 B110 A.Zhapa
PS 323(z) Terapia permes muzikes HMP 08-09 B 402 staf RE 10-11 B 402 staf
PS 330(z) Te drejtat. Polihandikapi edukimi HMP 13-14 B 104 staf RE 10-11 B109 staf

[:]