ORARI FSHH

[:sq]Bachelor ne GJUHË- LETËRSI[:]

[:sq]

KODI LËNDA PEDAGOG ORARI SALLA

 

 

 

 

 

 

ALB 150

 

Hyrje në gjuhësi (Lex)

 

 

Grupi A (Sem)

 

 

Grupi B (Sem)

 

N. MËRKURI

 

 

N. MËRKURI

 

 

N. MËRKURI

 

H, M,

10:00-11:30

 

R, E

10:00-11:00

 

R, E

11:00-12:00

 

B 404

 

 

B 404

 

 

B 404

 

 

 

 

 

 

ALB 165

 

 

Leksikologji e semantikë e shqipes (Lex)

 

 

 

 

Grupi  A (Sem)

 

 

Grupi  B (Sem)

 

 

V. BELLO

 

 

 

 

 

STAF

 

 

STAF

 

P

9:00-12:00

 

 

 

 

R, E

12:00-13:00

 

R, E

13:00-14:00

 

B 404

 

 

 

 

 

B 404

 

 

 

B 404

 

 

 

 

ALB 134

 

Letërsi shqipe 1 (lex)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

Grupi  B (sem)

 

 

B. GAÇE

 

 

E. ÇERKEZI

 

 

E. ÇERKEZI

 

R. E

08:00-10:00

 

R, E

10:00-11:00

 

R, E

11:00-12:00

 

B 404

 

 

 

B 101

 

 

B 111

 

 

 

 

ALB  267

 

Morfologji e shqipes (lex)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

Grupi  B (sem)

 

G. ELEZI

 

 

STAF

 

 

STAF

 

 

R, E

10:00-12:00

 

H, M

13:00-14:00

 

H, M

14:00-15:00

 

 

B 401

 

 

B 408

 

 

B 401

 

 

 

 

 

ALB 264

 

Letërsi botërore II  (lex)

 

Grupi A (sem)

 

 

 

Grupi B (sem)

 

 

M. MEMINAJ

 

 

M. MEMINAJ

 

 

M. MEMINAJ

 

H, M,

9:30- 11.00

 

H, M

11: 00 – 12:00

 

H, M

12:00 – 13:00

 

B 401

 

 

B 401

 

B 401

 

 

 

 

 

ALB 235

 

Letërsi shqipe 2 (lex)

 

 

Grupi  B (sem)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

 

E. HOXHA

 

 

A.HALUCI

 

 

A.HALUCI

R, E

8:00-09:30

 

H, M

11: 00 – 12:00

 

H, M

12:00 – 13:00

B 401

 

 

B 105

 

 

B 104

 

 

 

 

 

 

 

ALB 251

 

Dialektologji e shqipes (lex)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

Grupi  B (sem)

 

 

M. BALLA

 

 

 

M. BALLA

 

 

M. BALLA

 

 

H, M

8.00-9: 30:00

 

 

R, E

12:00-13:00

 

R, E

13:00-14:00

B 401

 

 

 

B 401

 

 

B 401

 

 

 

 

 

ALB 304

 

Kërkim akademik (lex)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

 

Grupi  B (sem)

 

 

  1. HALUCI

 

 

A.     HALUCI

 

 

 

  1. HALUCI

 

R, E

12:00-14:00

 

R, E

10. 00  – 11. 00

 

 

R, E

11.00 – 12.00

B 301

 

 

 

B 301

 

 

 

B 301

 

 

 

 

ALB 311

Hyrje ne historinë e gjuhës dhe fonetikë historike e shqipes (lex)

 

Grupi  A (sem)

 

 

Grupi  B (sem)

  1. XHAFERAJ

 

 

 

  1. XHAFERAJ

 

 

  1. XHAFERAJ
H, M

08:00-10:00

 

 

H, M

10.00 – 11. 00

H, M

11.00 – 12.00

B 401

 

 

 

B 301

 

 

B 301

 

 

 

 

 

ALB 355

 

Teori e letërsisë (lex)

 

 

Grupi  A (sem)

 

 

 

Grupi  B (sem)

 

E. XHINDI

 

 

E. XHINDI

 

 

 

E. XHINDI

 

R, E

14:00-16:00

 

H, M

14. 00. – 15. 00

 

H, M

15.00 – 16.00

 

B 401

 

 

 

B 401

 

 

B 401

 

 

ENG 131

ITA/FR/SP 131

 

 ENG 131

ITA/FR/SP 131

 

 

STAF

 

H, M

13.00 – 15.00

 

 

 

 

B 404

 

CSH 130

 

 Teknologji informacioni dhe komunikimi (lex)

  

Grupi  A (sem)

 

Grupi  B (sem)

 

 

Q. MUKA

 

Q.MUKA

Q.MUKA

 

P

12.00-14.00

P

14.00-15.00

 

P

15.00-16.00

 

 

B 404

 

 [:]