NJOFTIM

njoftime
Njoftojme të gjithë studentët e universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, se dita e Hënë dt.27.11.2017 bazuar në vendimin e Rektoratit do të jetë pushim dhe do të zvëndësohet ditën e Shtunë dt. 02.12.2017 .
Ju Faleminderit!