Let’s talk about Careers! (Le të flasim për Karrierën!)

Një kurs 7 javor i hartuar për të formësuar karrierën e ardhshme të studentëve. Qëllimi është të eksplorohen trendet ekonomike dhe të punësimit në Shqipëri, Evropë dhe SH.B.A si dhe të ushtroheni në projektimin e një karriere të sukseshme. Kursi do të zhvillohet  nga Vullnetari Amerikan i Korpusit të Paqes  Eric Rasmussen  së bashku me përfaqësues  të suksesshRead More…