njoftime

Let’s talk about Careers! (Le të flasim për Karrierën!)

Një kurs 7 javor i hartuar për të formësuar karrierën e ardhshme të studentëve. Qëllimi është të eksplorohen trendet ekonomike dhe të punësimit në Shqipëri, Evropë dhe SH.B.A si dhe të ushtroheni në projektimin e një karriere të sukseshme.

Kursi do të zhvillohet  nga Vullnetari Amerikan i Korpusit të Paqes  Eric Rasmussen  së bashku me përfaqësues  të suksesshëm të karrierave të rëndësishme.  Kursi do të zhvillohet në gjuhën angleze, 1 herë në javë.

Numri i studentëve do të jetë  i limituar.

Adresa: Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,  Fakulteti i Ekonomisë, Godina A Salla 103

Për t’u përfshirë në këtë kurs të gjithë  studentët  e interesuar  mund të kontaktojnë:

Dr. Ilda Kanani 

Email:  kanani.ilda@gmail.com

Facebook: Ilda Kanani   https://www.facebook.com/profile.php?id=100010748237690