Testi ndërkombetar i gjuhes Angleze: TOEIC L&R


 

 

 

 

Universiteti Vlorës, njofton te gjithë studentët që në datën 30 Tetor 2017, ora 15:00, zhvillohet testi ndërkombetar i gjuhes Angleze:

TOEIC L&R

ETS dhe Universiteti Vlorës kanë një marrëveshje bashkëpunimi sipas se cilës Fakulteti Ekonomik është Authorized Test Center

Lista e testeve te gjuhëvë të akredituara nga: CEFRL

 

Toeic L&R zhvillohet cdo muaj ne Vlorë

Testi është i miratuar nga MASH, për të gjithë ata që përfundojnë ciklin Master dhe Doktoraturë ose aplikojnë për të hyrë këto programe për vitin 2016 -2017 e në vazhdim.

 

Aplikimi bëhet vetëm Online në:  http://registration.sta-edu.com/

Testi është në formatin Paper Based (vetëm me alternativa) dhe zgjat vetëm 2 ore. Rezulatet vijnë brenda 10 diteve, në Universitetin “Ismail Qemali”

Koordinatore: ANILA MELI (Fak Ekonomik)

Për më tepër kontaktoni në:

Web: www.sta-edu.com