Dekanati (FSHH)

Dekanati FSHH përbëhet:

  • Prof Asc.Aleks Trushaj – DEKAN

email: aleks.trushaj@univlora.edu.al

  • Migena BALLA – Zv.Dekan

email: migena.balla@univlora.edu.al

  • Eloina TOZAJ – Kryesekretare

email: eloina.tozaj@univlora.edu.al