Tabela e Vendimeve të Akreditimit të programeve të studimit “Bachelor”

 

FAKULTETI PROGRAMI I STUDIMIT

VENDIMI I BA

Shkarko .pdf

FE Bachelor në Kontabilitet 3 vite (19.11.2021-30.09.2024
FE Bachelor në Financë 3 vite (19.02.2021-30.09.2024)
FE Bachelor në Administrim Biznesi 3 vite (19.02.2021-30.09.2024)
FE Bachelor në Marketing 2 vite (19.11.2021-30.09.2023)
FE Bachelor në Menaxhim Turizmi 3 vite (19.11.2021-30.09.2024)
FE Bachelor në Ekonomiks 4 vite (19.11.2021-30.09.2025)
FSHHD Bachelor në Histori-Gjeografi 3 vite (19.11.2021-30.09.2024)
FSHHD Bachelor në Pedagogji e Specializuar

3 vite (22.04.2022-21.04.2025)

FSHHD Bachelor në Mësuesi për Arsim Fillor 4 vite (25.02.2022 -24.02.2026)
FSHHD Bachelor në Mësuesi për Arsim Parashkollor 4 vite (19.11.2021-30.09.2025)
FSHHD Bachelor në Gjuhë Angleze 5 vite (25.02.2022-24.02.2027)
FSHHD Bachelor në Gjuhë Italiane

4 vite (22.04.2022-21.04.2026)

FSHHD Bachelor në Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 3 vite (25.02.2022-24.02.2025)
FSHTN Bachelor në Shkenca Kompjuterike

5 vite (03.06.2022-02.06.2027)

FSHTN Bachelor në Teknologji Informacioni 5 vite (25.02.2022-24.02.2027)
FSHTN Bachelor në Informatikë 5 vite (25.02.2022-24.02.2027)
FSHTN Bachelor në Matematikë

4 vite (22.04.2022-21.04.2026)

FSHTN Bachelor në Navigacion

3 vite (03.06.2022-02.06.2025)

FSHTN Bachelor në Inxhinieri Navale

4 vite (03.06.2022-02.06.2026)

FSHTN Bachelor në Inxhinieri Mekanike

4 vite (03.06.2022-02.06.2026)

FSHTN Bachelor në Inxhinieri Elektrike

5 vite (03.06.2022-02.06.2027)

FSHTN Bachelor në Kimi

4 vite (03.06.2022-02.06.2026)

FSHTN Bachelor në Biologji

4 vite (03.06.2022-02.06.2026)

FSH Bachelor në Infermieri të Përgjithshme

3 vite (03.06.2022-02.06.2025)

FSH Bachelor në Infermieri-Mami

3 vite (03.06.2022-02.06.2025)