[:sq]Studentët e Departamentit të Gjuhëve të Huaja[:en]Students[:]

[:sq]Studentët

Këtu studentët e Departamentit të Gjuhëve të Huaja do të gjejnë informacion të dobishëm për punën e tyre akademike dhe aktivitetet që organizohen në universitet me përfshirjen e studentëve.

Fletëpalosja e Departamentit të Gjuhëve të Huaja (kliko këtu)

Guida e studentit (kliko këtu)

Programet e provimit të formimit:

Bachelor në gjuhë angleze (kliko këtu)

Bachelor në gjuhë italiane (kliko këtu)

Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë angleze (kliko këtu)

Master profesional në mësimdhënie për CLAB në gjuhë italiane (kliko këtu)

 

Për studentët që plotësojnë kriterin e notës mesatare për t’u diplomuar duke përgatitur dhe mbrojtur një punim diplome, sipas përcaktimeve në Vendimin e Senatit Akademik nr. 09, date 26. 01. 2017:

Këtu do të gjeni shtojcat e këtij vendimi për modelin e paraqitjes së projekt-propozimit, deklaratës akademike dhe ballinës së punimit.

Këtu do të gjeni modelin për organizimin dhe realizimin e punimit.

Rregullore “Për paraqitjen dhe stilin e punimeve të diplomës për programet e studimit “Bachelor” dhe “Master Profesional””(klikokëtu)[:en] [:]