[:sq]Njoftim punesimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, shpall konkursin për 2(dy) vende të lira të punës, për personel ndihmës akademik me karakter mësimor (Laborant)“ me angazhim me kohe të plotë pranë Fakultetit të Shëndetit Publik     FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK   Departamenti i Infermierisë   1 (një vend i lirë) Personel ndihmës akRead More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të pjesshme, referuar nevojave të mësimdhënies në departamentin e Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare, për vitin akademik 2017-2018 (semestri pranverë 2018) si më poshtë:   FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE   DEPARTAMENTRead More…

ASECU Youth

[:sq]Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali” është pjesë e Shoqatës së Universiteteve Ekonomike të Evropës Jugore dhe Lindore dhe Rajonit të Detit të Zi (ASECU) që prej viti 2009. ASECU është një shoqatë premtuese e themeluar në vitin 1996, e përbërë nga 51 universitete dhe qendra kërkimore të specializuara në fushën e ekonomisë.   Në vitin 2011, si degëzim i ASERead More…

[:sq]Njoftim[:]

[:sq]Njoftohen te gjithe studentet e UV se janë hapur aplikimet për anëtar të KIZ (Komisioni Institutional Zgjedhor). Studentët e interesuar të paraqesin kërkesën për kanditim pranë sekretarisë së Senatit Akademik, kati i 3, Godina A, brenda datës 15.02.2018, ora 11:00[:]Read More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Fakultetin e Shëndetit Publik, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:   FAKULTETI I SHËNDETIT PUBLIK     QËNDRËA KËRKIMORE SHKENCORE E SHËNDETIT PUBLIK Read More…

[:sq]Njoftim punësimi[:]

[:sq]  NJOFTIM   Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, për personel akademik me angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në Departamentin e Edukimit, për vitin akademik 2017-2018 si më poshtë:     FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE   DEPARTAMENTI EDUKIMIT   Personel akademik me angRead More…