njoftime

Vendimet e KZFE për shpalljen e fituesve në Zgjedhjet Institucionale për FE

Vendimet e KZFE për Fituesit në Pozicionet Dretjuese pranë Fakultetit Ekonomik

Vendim..

vendim.

vendim

Vendimi