njoftime

Vendimet e KZFSHH për shpalljen e fituesve në Zgjedhjet Institucionale për FSHH

Vendimet e KZFSHH për Fituesit në Pozicionet Dretjuese pranë Fakultetit të Shkencave Humane

 

Vendimi per fituesit