njoftime

Vendimet e KZFSHTN për shpalljen e fituesve në Zgjedhjet Institucionale për FSHTN

Vendimet e KZFSHTN për Fituesit në Pozicionet Dretjuese pranë Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore