njoftime

Hapen thirjet për Buletinin Shkencor Nr. 7, V. 3, për dërgimin e artikujve shkencore

Ju njoftojme se janë hapur aplikimet për të dërguar artikujt shkencore për numrin 7, Vellimi 3 – 2024 i Buletinit Shkencor se Universitetit “Ismail Qemali” Vlore.

 

Artikujt duhet të dërgohen në adresen email  publikime@univlora.edu.al

 

Afati i fundit për aplikim është data 15.08.2024

 

Artikujt do të vlerësohen nga Bordi Shkencor[1] e UV-es. [1] Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë,Senati Akademik, Vendim Nr. 73, datë 10.07.2017 për miratimin e përbërjes së Bordit Editorial dhe Bordit Shkencor të Buletinit Shkencor të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë

BShk Nr7 V3- call